Mersin PTT Başmüdürlüğü Borsa, Uncular ve KP Binası Restorasyon Yapım İşi