YAZ GELMEDEN...

YAZ GELMEDEN...
Yapacaklarınızı şimdiden sıraya koymanın vakti. Bahçenize yaza boynu bükük girmesini istemezsiniz.

Öncelikle sağlıklı bir çim için bahçenizin muhtelif yerlerinden örnekler alarak analiz ettirebilirsiniz. Çim için örnek alırken üst toprağın 10 cm derinliğinden ve üst kısımdan herhangi maddenin karışmasını engelleyecek şekilde yapmalısınız. Bunun için 10 cm derinlikte çukur alanlar açın. Üstteki iki buçuk cm toprak kısmı uzaklaştırdıktan sonra altta kalan yedi buçuk cm'lik kısmı alabilirsiniz.
 
*EĞER çalıların bulunduğu bir yerden toprak örneği almanız gerekiyorsa 30 - 45 cm derinliğinde çukur açıp, yine üst toprağı temizleyerek toprak örneğini rahatlıkla elde edebilirsiniz.
 
*EĞER ağaçların bulunduğu bir alandan toprak almanız söz konusu ise toprak burgularının yardımı ile yaklaşık bir metre derinlikten toprak örneği almanız gerekmektedir. Toprak analizlerinde azot miktarını belirlemek gereksizdir, çünkü azot miktarı toprakta değişkendir.Analzilerde; kalsiyum, Magnezyum , Potasyum, pH ve Fosfor kontrol edilmesi önceliklidir. 
 
Topraklardan potasyumun öylece akıp gitmesi oldukça kolaydır. Özellikle kumlu topraklarda buna çok dikkat edilmelidir. Analizler; bahar ve yaz dönemi boyunca nasıl bir gübreleme programı yapmanız gerekeceğini ortaya koyacaktır. Analiz yaptırma imkanınızın olmadığı durumlarda 3-1-2 oranı kullanılır.Yani toprağa 3 birim azot, bir birim fosfor ve iki birim potasyum uygulaması yapılır. Toprağın pH değerinin sıkça ölçülmesi gerekir. 
 
pH değerinin, bitki besin elementlerinin bitki tarafından alımı üzerindeki etkisi, oldukça fazladır. Asitli topraklarda besin elementleri fazlaca çözülerek bitkiler için toksit etki yaparken , alkali topraklarda da bileşikler oluşturarak bitki besin elementlerinin alımını azaltır.  Bitki gelişimi açısından en sağlıklı pH değeri 5.5 - 7.0 aralığıdır.